Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 
 
Algemene voorwaarden 
 
Dreams & Wishes 
 
G. Gezellelaan 62 
 
2182 WC  Hillegom 
 
06-23945945 
 
Dreams-wishes1@outlook.com 
 
KVK: 82973504 
 
BTW: NL003760084B95 
 
Dreams & Wishes streeft naar een goede relatie tussen leverancier (Dreams & Wishes = www.dreams-andwishes.nl) en afnemer (u als klant). Daarom is het van  belang dat regels betreffende de overeenkomst (uw bestelling) duidelijkheid verschaffen, om op deze manier een goede relatie op te bouwen met de afnemers 
 
Algemeen: 
 
Breuk tijdens verzending is voor risico van Dreams & Wishes. 
 
  
 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle produkten die verkocht worden in de webwinkel van Dreams & Wishes. Door uw bestelling te plaatsen bij Dreams & Wishes geeft u te kennen met deze algemene voorwaarden akkoord te gaan. 
 
  
 
2. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Dreams & Wishes een orderbevestiging via de mail aan de koper heeft verstuurd. Bij iedere orderbevestiging zit een factuur en elke factuur heeft een bestelnummer. Het is belangrijk om dit nummer te bewaren. De betaling dient eveneens te geschieden onder vermelding van dit bestelnummer.  De elektronische bestanden van Dreams & Wishes gelden hierbij als bewijs. 
 
  
 
3. Alle vermelde bedragen op www.dreams-and-wishes.nl  zijn in euro’s, inclusief BTW. Voor het verzenden binnen Nederland berekenen wij vaste verzendkosten. Het totaal bedrag is altijd inclusief BTW. 
 
  
 
4. Informatie afbeeldingen, telefonisch of via e-mail verstrekt, evenals opgaven betreffende de belangrijkste kenmerken van het produkt worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven of gedaan. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding. 
 
  
 
5.  Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. 
 
  
 
6. De betaling via de internetsite geschiedt d.m.v. Ideal. 
 
  
 
7. De betaling dient ten allen tijde, volledig,  te zijn ontvangen bij Dreams & Wishes, alvorens Dreams & Wishes tot uitleveren overgaat. Betalingen dienen direct bij de bestelling te worden gedaan. 
 
  
 
8. Het is niet mogelijk artikelen te reserveren zonder dat uw betaling door ons is ontvangen. 
 
  
 
9. In geval van niet tijdige betaling is Dreams & Wishes bevoegd de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop de koper zijn volledige betalingsverplichting is nagekomen. 
 
  
 
10. Dreams & Wishes blijft eigenaar van de produkten tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan. 
 
  
 
11. Zodra uw betaling is ontvangen zullen wij het artikel binnen 2 werkdagen met Post-Nl  verzenden. Dit geldt als indicatie die in 95% van de zendingen gerealiseerd wordt maar niet als fatale termijn. 
 
  
 
12. Indien een van de bestelde produkten niet op voorraad is, wordt via e-mail contact met u opgenomen. In overleg wordt dan een voor u acceptabele oplossing gezocht 
 
  
 
13. Retouren uitsluitend binnen 14 dagen na ontvangst. Buiten deze termijn kunnen wij geen retouren accepteren. Zodra wij het product terug hebben, zullen wij het volledige bedrag zo snel mogelijk op uw rekening terugstorten.(Uiterlijk na 7 dagen) 
 
Speciale bestellingen en/of grotere aantallen kunnen wij niet retour nemen. Bij twijfel neemt u na de bestelling contact op om de voorwaarden te vernemen. 
 
  
 
14. Het recht van retour zenden is niet van toepassing indien: 
 
  
 
• Goederen beschadigt zijn door de koper 
 
• De koper zelf een artikel heeft trachten te herstellen 
 
• Vermissing van aanhechtingen aan de goederen 
 
• De goederen niet in de originele verpakking retour zijn gezonden 
 
• De goederen gedragen en/of gewassen zijn 
 
• De goederen zich niet meer in dezelfde verkoopbare staat bevinden als tijdens aflevering. 
 
  
 
15. De koper is zelf verantwoordelijk voor het retour zenden . De koper dient een e-mail te verzenden alvorens het produkt retour gezonden wordt. Wanneer het produkt beschadigd retour komt dan wordt niet het volledige aankoop bedrag geretourneerd. 
 
  
 
16. De kosten van het retour zenden van het produkt zijn voor de koper. Ongefrankeerde en onterechte retourzendingen worden niet in ontvangst genomen. De kosten van heen zenden worden niet vergoed indien er geen zichtbare mankementen aan het product zijn.  
 
  
 
17. Eventuele vermissing van een retourzending valt geheel onder de verantwoordelijkheid van de koper. 
 
  
 
18. In geval van overmacht is Dreams & Wishes niet gehouden haar verplichtingen jegens de koper na te komen. De verplichting wordt opgeschort voor de duur van de overmacht. 
 
  
 
19. Onder overmacht valt onder andere: 
 
  
 
Stakingen 
 
Brand 
 
Niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. 
 
Storingen in een (telecommunicatie) netwerk of verbinding. 
 
20. Dreams & Wishes kan uitsluitend aansprakelijk gesteld worden voor schade die op grond van dwingrechtelijke regels voor haar risico komen. 
 
  
 
21. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing.